Referencer

Igangværende og/eller afsluttede opgaver hos:

Arbejdsmarkedscenter Århus Nord

Social- og Sundhedsskolen, Århus

Arbejdsmarkedscenter Århus Syd

Fonden KANONEN

Børnehaven og vuggestuen ”Vores hus”

Konsulentfirmaet NovaBerg

Børnehaven Skærgården, Lystrup

VUC Århus

Beskæftigelsesforvaltningen, Århus kommune

Socialpsykiatrien i Skanderborg Kommune

Botilbuddet Atriumhuset

Aarhus Tech

UU Djursland

UU Odder/Skanderborg

Hornslet Skole

Århus Universitet

Skanderborg - Odder Uddannelsescenter

Rehabiliteringscenter for flygtninge RCF

VUC Vejle

Solbo i Silkeborg

Jobkompagniet Silkeborg

Hjerneskadecentret i Århus

Ældreområdet, Randers kommune

Djurslands Bank A/S

Landscentret, Danske Kvæg

Reklamebureauet Envision

Hedensted Kommune, Socialpsykiatrien

VIA University College

Århus Akademi

Vifin, Videnscenter for Integration

Evalueringsvirksomheden Ineva

Sølystskolen, Silkeborg

Risskov Gymnasium

Social- og Sundhedsskolen, Randers

Mariagerfjord kommune, Sundheds-  og ældreafdelingen

Randers HF og VUC

LærDansk Århus

VUC Skive-Viborg

Aarhus kommune, Socialforvaltningen

Holstebro kommune, HR-Udvikling

RCF Aalborg

Orpigaq, Grønland

Faurskov kommune, Arbejdsmarkedsafdelingen

Silkeborg kommune, Handicap- og Psykiatriafdelingen

Uddannelse & Læring, Vejle kommune

Viby Gymnasium

Psykiatrien, Region Syddanmark

Th. Langs HF og VUC

Norddjurs Kommune, Socialområdet

DHE Skjern Efterskole

Kjærsholm Botilbud, Skanderborg kommune

Job & Kompetence, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Skive kommune

Brabrand Boligforening

Familieafdelingen, Syddjurs Kommune

Tørring Gymnasium

Socialtilsyn Midt

XL-BYG a.m.b.a.

Ungdomshøjskolen ved Ribe, UHR

Billund kommune, Politik og organisation

Silkeborg kommune, Familie og børnehandicap

Center for psykiatri, Holstebro kommune

Ungdomscentret, Århus kommune

Sundhed & Trivsel, Børn & Unge, Århus kommune

Herningsholm Erhvervsskole

VIA Fysioterapeutuddannelsen

Familieafdelingen, Randers kommune

LOBPA

Randers Krisecenter

Region Midtjylland, Specialområde Autisme

Ungeindsatsen, Norddjurs kommune

Børn og skole, Favrskov kommune

Aarhus Airport

Inpractica . Korshøjen 71 . 8240 Risskov . www.inpractica.dk . Mail til Inpractica . Nanna Frost . tlf. 40 933 933Sitemap

Hjemmeside: All-Web